Privacy beleid

Ons privacy beleid

Deze website wordt geëxploiteerd door Seres Accountants en Belastingadviseurs gevestigd te Bennekom, hierna te noemen 'Seres'.

Tijdens uw bezoek aan deze website kan Seres persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Seres zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy beleid omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy beleid bevat informatie over de doelen die Seres bij de verwerking van gegevens in verband met deze website nastreeft, het gebruik van cookies en de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Voor nadere informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar het Seres Privacy beleid internet.

Doeleinden van gegevensverwerking

Seres verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van producten en /of diensten te willen ontvangen).

Bijzondere persoonsgegevens

Seres tracht niet via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken. In gevallen waarin Seres wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht.

Internetsites van derden

Dit Privacy beleid is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.
Uitoefening van rechten; contact opnemen met Seres
Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan Seres via de website heeft doorgegeven of verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen, kunt u richten aan Seres (of per gewone post: Seres Accountants en Belastingadviseurs, t.a.v. de directie, Postbus 615, 6700 AP Wageningen).

Wijzigingen Privacy beleid

Seres behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit Privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deel: