Blog: Beperk btw bij detachering en uitleen werknemers

Van Mr. Kor Paap RB 5 februari 10:34
Terug naar blog
Blog: Beperk btw bij detachering en uitleen werknemers

Het aan elkaar personeel detacheren of uitlenen is voor medici een belaste prestatie voor de btw. Deze btw is niet aftrekbaar en werkt, vaak onbedoeld, kostenverhogend. Deze omzetbelastingheffing kunt u voorkomen door gebruik te maken van diverse faciliteiten en mogelijkheden die er zijn: de fiscale eenheid, de structurele uitleen van personeel, de overeenkomst kosten voor gemene rekening en uitleen als nauw samenhangende dienst. Het is zaak bij al deze faciliteiten en mogelijkheden zeer zorgvuldig en tijdig te werkt te gaan, want de invulling luistert erg nauw.

Fiscale eenheid

Van een fiscale eenheid voor de btw is sprake als Nederlandse ondernemers in financieel,  organisatorisch en economisch opzicht zozeer met elkaar verbonden zijn dat ze een eenheid vormen. Als een fiscale eenheid voor de btw kan worden gevormd tussen gelieerde ondernemingen mogen deze onderling geen btw in rekening brengen.

 

Structurele uitleen

De staatssecretaris heeft in een besluit goedgekeurd dat btw-heffing bij het uitlenen van personeel in een aantal situaties onder strikte voorwaarden achterwege mag blijven. Het besluit ziet op situaties waarin een werkgever een werknemer ter beschikking stelt aan een andere werkgever, waarbij die werknemer onder toezicht of leiding van die ander arbeid verricht. Hieronder valt onder andere het detacheren, uitlenen en ter beschikking stellen van personeel.

 

Kosten voor gemene rekening

Bij kosten voor gemene rekening moeten de gezamenlijke kosten betaald worden door één partij en vervolgens volgens een vaste verdeelsleutel zonder winstopslag verdeeld worden over alle betrokken partijen. Het is niet mogelijk om honderd procent door te belasten. Ieder moet een deel van de kosten volgens de verdeelsleutel voor zijn rekening nemen. In verband met bewijsvoering is het aan te bevelen een regeling kosten voor gemene rekening schriftelijk vast te leggen.

 

Uitleen als nauw samenhangende dienst

Het detacheren van personeel kan worden aangemerkt als een met het verzorgen en verplegen van in een inrichting opgenomen personen nauw samenhangende dienst, zodat dit vrijgesteld van btw kan plaatsvinden. Er moet wel aan een aantal eisen en voorwaarden worden voldaan.

Het vorengenoemde rijtje is overigens niet limitatief: er zijn nog meer mogelijkheden om heffing van btw te beperken. Sommige van deze faciliteiten en mogelijkheden kunnen bovendien ook bij andere kosten en andere vrijgestelde ondernemers (bijvoorbeeld binnen het onderwijs) worden toegepast. Neemt u voor meer informatie contact op met mij of een van mijn collegae.

Deel:

Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze blog

Reageer op deze blog


Artikel door:

Mr. Kor Paap RB

Mr. Kor Paap RB

Fiscaal jurist en belastingadviseur

Ik ben fiscaal jurist binnen Seres. Ik bedien klanten, maar doe sinds jaar en dag ook het zwaardere advieswerk en voer de fiscale procedures voor kantoor. Mijn specialisatie ligt op het vlak van...

Mail mij >

Nieuwsbrief