Duur partneralimentatie van 12 naar 5 jaar

Van Mr. Jacqueline van Eekelen RB 1 juli 15:17
Terug naar blog
Duur partneralimentatie van 12 naar 5 jaar

Op 21 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Wetsvoorstel herziening partneralimentatie. Verwacht wordt dat deze wet op 1 januari 2020 in werking treedt voor echtparen, die na de inwerkingtreding van de wet uit elkaar gaan

Op dit moment is de duur van de partneralimentatie maximaal 12 jaar. Volgens de nieuwe wet bedraagt de duur van de partneralimentatieplicht de helft van het aantal huwelijksjaren, met een maximum van vijf jaar. Wie vier jaar getrouwd was, moet dus twee jaar partneralimentatie betalen, mits de ex-echtgenoot volgens de huidige alimentatienormen daarvoor in aanmerking komt. Deze alimentatienormen worden niet door deze wet aangepast.

Uitzonderingen zijn er voor mensen die minder kans hebben om na een echtscheiding snel in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. De uitzonderingen in het kort:

  1. bij echtparen met kinderen onder de 12 jaar heeft de ex-echtgenoot recht op partneralimentatie totdat het jongste kind de 12-jarige leeftijd heeft bereikt;
  2. na een huwelijk van minimaal 15 jaar, waarbij de ex-echtgenoot de AOW-leeftijd binnen 10 jaar na de echtscheiding bereikt, heeft hij/zij recht op partneralimentatie tot het moment dat AOW wordt ontvangen, met een maximum van 10 jaar;
  3. ex-echtgenoot die vóór 1 januari 1970 is geboren en langer dan 15 jaar was getrouwd, waarbij de ex-echtgenoot de AOW-leeftijd meer dan 10 jaar na de echtscheiding bereikt, heeft recht op 10 jaar partneralimentatie;

Bij de uitzonderingen sub 2 en sub 3 wordt voor het bepalen van de duur gekeken naar de leeftijd van de echtgenoot op het moment van indiening van het verzoek tot echtscheiding. De termijn vangt aan op de datum van inschrijving van de echtscheiding in het huwelijksregister.

Overigens heeft de rechter in alle gevallen het laatste woord. De mogelijkheid om in schrijnende gevallen een langere termijn dan 5 jaar toe te wijzen, blijft bestaan.

De wet gaat niet over kinderalimentatie en heeft geen terugwerkende kracht. Voor echtparen die vóór de inwerkingtreding uit elkaar gaan, blijven dus de huidige regels gelden.

 

Voor meer informatie kan je contact op met de juristen van Countus, die gespecialiseerd zijn in alimentatie rekenen:

Mr. Linda Wienk, Mr. Rianne de Boer-Witman, Mr. Henriëtte Strik en Mr M.E.N. Kempen-Luiten

Deel:

Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze blog

Reageer op deze blog


Artikel door:

Mr. Jacqueline van Eekelen RB

Mr. Jacqueline van Eekelen RB

Fiscaal jurist

Het meeste plezier beleef ik aan het goede en persoonlijke contact met mijn cliënten. Al ruim 20 jaar help ik fysiotherapeuten, dierenartsen, huisartsen, tandartsen,en andere...

Mail mij >

Nieuwsbrief