Flexibeler inzet Loopbaanbudget binnen cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Van Ronald Hovens31 juli 11:11
Terug naar blog

Per 1 juli 2015 is er binnen de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening meer ruimte voor het zogenoemde Loopbaanbudget. Ook biedt de cao meer flexibiliteit voor de werknemer in de bijdrage aan zijn of haar eigen doelstellingen en die van de werkgever.

Dit Loopbaanbudget bestaat uit een vast en een variabel percentage van het feitelijk salaris. Het budget wordt maandelijks door de werkgever gereserveerd ten behoeve van de werknemer. Het reeds in werking getreden Vitaliteitsbudget, bedoeld voor werknemers van 30 jaar en ouder, maakt hier onderdeel van uit.

Werkgever en werknemer gaan minimaal eens per jaar om tafel om concrete afspraken te maken over de inzet van het Loopbaanbudget.

Loopbaanbudget: besteding en reservering

Het Loopbaanbudget is inzetbaar voor scholing, verlof, aanpassing van het arbeidspatroon of direct besteedbaar inkomen. Let op: bepaalde keuzen van besteding kunnen effect hebben op de pensioengrondslag en eventuele uitkeringen. De werknemer moet hierover worden geïnformeerd!

Het Loopbaanbudget is voor de werknemer en wordt gereserveerd door en bij de werkgever. Werknemers krijgen het bedrag dus niet zo in handen. Ze kunnen het wel besteden aan individuele inzetbaarheid, conform de afspraken die hierover tussen werknemer en werkgever zijn gemaakt.

Op deze manier ziet de Belastingdienst het bedrag niet als loon en hoeven werknemers geen loonheffing en premies te betalen over de reservering. Het Loopbaanbudget kan maximaal 36 maanden worden opgebouwd. Dat is een vereiste van de Belastingdienst. Wordt het tegoed na 36 maanden (3 jaar) niet ingezet, dan vervalt steeds het opgebouwde bedrag uit de eerste maand. Laat dat dus niet gebeuren!

Uitzonderingen

Niet alle werknemers kunnen aanspraak maken op het Loopbaanbudget. Uitzonderingen gelden voor:

Leerling-werknemers;

Werknemers die op 1 juli 2015 61,5 jaar of ouder zijn en op of voor 1 mei 2007 bij de werkgever in dienst waren en zijn gebleven. Dit is de groep die in geval van ontslag aanspraak maakt en blijft maken op wachtgeld (cao-regeling);

Werknemers in Id-banen en garantiebanen.

Met ingang van 1 januari 2016 ziet ook het individueel keuzebudget het levenslicht. Hiermee kan een substantieel deel van het jaarinkomen - zoals de vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en meer - flexibel worden ingezet. Bijvoorbeeld voor het kopen van verlofuren, direct besteedbaar inkomen of extra pensioen (indien fiscaal mogelijk). Dit budget kan de werknemer naar eigen inzicht en keuze besteden.

Meer flexibiliteit, meer verantwoordelijkheid

Er ontstaat meer flexibiliteit, maar ook meer verantwoordelijkheid. Zowel voor werkgever als werknemer!

De FCB ontwikkelde een dossier met uitgebreide informatie over het Loopbaanbudget. U kunt ook de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening raadplegen. Maar u kunt voor vragen over dit onderwerp ook bij ons terecht!

Deel:

Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze blog

Reageer op deze blog


Nieuwsbrief