Richtlijnen en regelgeving in de mondzorg

Van Hilde Gelderman-Johannink AA 1 december 13:49
Terug naar blog
Richtlijnen en regelgeving in de mondzorg

Als tandarts moet u zich aan een aantal wetten, besluiten en richtlijnen houden. Welke zijn dat?
[Richtlijnen en regelgeving in de mondzorg]

1. Wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)

Deze wet staat in het burgerlijk wetboek. De WGBO omschrijft de geneeskundige behandelovereenkomst. Belangrijk punten uit deze wet:
• Patientdossier
• Informatieplicht
• Toestemming van de patient
• Geheimhoudingsplicht
• Hulpverleningsplicht


2. Wet op de beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)

In deze wet wordt onder andere beschreven:
• Titelbescherming voor Tandarts
• Voorbehouden handelingen
• Verantwoorde zorg


3. Kwaliteitswet Zorginstellingen.

Vanaf 2015 wordt deze wet vervangen door: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Kwaliteitsjaarverslag waarin u vermeldt hoe u verantwoorde zorg levert.


4. Wet Klachtrecht Cliëntenzorgsector

Elke praktijk moet een klachtenregeling hebben


5. Zorgverzekeringswet

Hierin is de financiering van de zorgverzekering geregeld.


En verder van belang voor uw praktijkvoering in de mondzorg:


6. WIP-richtlijn

Richtlijnen Infectiepreventie tandheelkunde
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gebruikt de WIP-richtlijnen als uitgangspunt om toezicht te houden op de kwaliteit van de zorg.


7. Arbowet

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van uw personeel. U bent verplicht 1x per 5 jaar
Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit te voeren.


8. Besluit Stralingsbescherming

In dit besluit staan eisen aan ruimtes met röntgenapparatuur.


9. Kernenergiewet (KEW)

De gezondheidschade door straling moet altijd afgewogen worden tegen het therapeutisch nut. U moet ook altijd zo weinig mogelijk straling gebruiken


10. Geneesmiddelenwet

Hierin staat beschreven dat u alleen werken met in Nederlandse geregistreerde geneesmiddelen.


11. Drinkwaterwet

Hier is onder andere in geregeld u hoe u om moet gaat met afvoer chemicaliën, vervuild water, legionellapreventie etc.

 

Bron: medischondernemen.nl

Deel:

Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze blog

Reageer op deze blog


Artikel door:

Hilde Gelderman-Johannink AA

Hilde Gelderman-Johannink AA

Ondernemersadviseur

Ik ben werkzaam als ondernemersadviseur bij Seres en adviseer voornamelijk ondernemers in medische beroepsgroepen, zoals tandartsen, huisartsen, dierenartsen, fysiotherapeuten en medisch...

Mail mij >

Nieuwsbrief