Verstoorde arbeidsrelatie? Schakel mediation in

Van Marjel Kempen-Luiten18 april 15:01
Terug naar blog
Verstoorde arbeidsrelatie? Schakel mediation in

Verstoorde arbeidsrelatie? Schakel mediation in

 

Heb je personeel in dienst? Dan komt het helaas soms voor dat de problemen met een medewerker zo hoog oplopen dat je geen oplossing meer ziet. Je kunt via de rechter een ontbinding van de arbeidsovereenkomst aanvragen. Maar wist je dat bij dit soort zaken mediation een belangrijke rol speelt?

 

Mediation weigeren kan nadelige gevolgen hebben

Een rechter kan een arbeidsovereenkomst ontbinden. Er moet dan wel sprake zijn van zo’n verstoorde arbeidsverhouding dat van een werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij de arbeidsovereenkomst met de werknemer in stand houdt. Of je een mediator hebt ingeschakeld om de problemen samen op te lossen, speelt bij de beoordeling door de rechter een belangrijke rol.

 

Heb je een mediator geweigerd? Dan kan de rechter oordelen dat in onvoldoende mate vaststaat dat er sprake is van een duurzaam verstoorde arbeidsverhouding, omdat onvoldoende is onderzocht of een alternatieve oplossing de gang naar de rechter had kunnen voorkomen.

 

Mediation helpt je bij de rechter

Ook als mediation uiteindelijk niet tot een oplossing heeft geleid, kan het je als werkgever wel helpen bij de rechter. Het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde bijvoorbeeld dat er door een mislukte mediation sprake was van een zodanig ernstige verstoring van de arbeidsverhouding, dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet meer mogelijk was.

 

In een ander arrest van dit Hof werd geoordeeld dat het gezien de starre houding van de werknemer - en het feit dat mediation tot 2 keer toe niet tot resultaat had geleid -  voldoende aannemelijk was dat er sprake was van een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding. Hoewel de werknemer tijdens de zitting had verklaard aan de voorwaarden van de werkgever te willen voldoen, heeft het Hof de ontbinding toch in stand gelaten. Het Hof vond namelijk dat het ‘point of no return’ was bereikt.  

 

Schakel een mediator in

Bij een verstoorde arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer is het dus verstandig om een mediator in te schakelen. Met de hulp van de mediator kun je in onderling overleg namelijk tot een oplossing komen, waardoor je een kostbare procedure kunt voorkomen. Mocht de mediation toch niet leiden tot een oplossing? Dan is de kans dat de rechter de ontbinding van de arbeidsovereenkomst toewijst in ieder geval een stuk groter.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over mediation? Vul het contactformulier in of neem contact op met mediators Jacqueline van Eekelen of Marjel Kempen.

Deel:

Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze blog

Reageer op deze blog


Nieuwsbrief