Disclaimer

Onze disclaimer

Countus Seres sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit deze website. Tenzij anders vermeld, is geen accountantscontrole toegepast op de via de website vermelde cijfers. Op alle opdrachten die aan Countus Seres worden verleend, zijn toepasselijk de algemene voorwaarden van de NOvAA. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Op eerste verzoek zal u een exemplaar van deze voorwaarden toegezonden worden.

Lees meer in onze Algemene voorwaarden of Privacy Beleid

Deel: