Ondernemen als fysiotherapeut? Seres helpt

Speciaal voor maatschapsvraagstukken

Hebt u een maatschap, dan spelen er mogelijk vraagstukken rondom de winstverdeling binnen de maatschap, het huren of kopen van onroerend goed, het verdelen van taken en belonen van deze werkzaamheden. Ook wilt u misschien advies als een maat tussentijds stopt of toegroeit naar pensioen. Uw Seres-adviseur helpt u met het in kaart brengen van de juridische en financiële gevolgen van deze kwesties. En leidt u naar de best mogelijke oplossing.

 

Snel kunnen sturen en aanpassen?

Deel:

Nieuwsbrief