HIDHA of waarnemer

Twijfelt u tussen het waarnemen en werken in loondienst? Of bent u HIDHA en wilt u misschien gaan waarnemen? Om u te helpen bij uw keuze geven wij u een overzicht van de belangrijkste fiscale en juridische verschillen tussen werken in loondienst en waarnemen.

 

Belangrijkste verschillen:

Loondienst

 

Waarnemen

Arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd.

Modelovereenkomst (overeenkomst van opdracht)

In opdracht werken (gezagsverhouding).

 

Praktijkvoering "naar eigen inzicht" (geen gezagsverhouding)

Werkgever is op grond van BW 6:170 aansprakelijk voor fouten van werknemer.

 

Aansprakelijkheid voor eigen fouten en fouten van eventuele werknemers, verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Premies werknemersverzekeringen. Gevolg: verzekerd van inkomen bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en zwangerschap.

 

Premies werknemersverzekeringen niet verschuldigd. Gevolg: zelf voorzieningen treffen voor zwangerschapsverlof en arbeidsongeschiktheid en niet verzekerd tegen de gevolgen van werkloosheid.

Inkomensafhankelijke premie zorgverzekeringswet komt ten laste van werkgever. 6,95% van loon

 

Inkomensafhankelijke premie zorgverzekeringswet komt ten laste van de ondernemer. Premie is 5,7% van de belastbare winst uit onderneming (max. 55.927 euro).

Directe inhouding loonheffing op het loon (voorheffing inkomstenbelasting)

 

Aangifte inkomstenbelasting achteraf (let op voorlopige aanslag: ongeveer 30% van omzet reserveren).

Pensioenopbouw via werkgever (SPH).

 

Oudedagvoorziening (pensioen) verplicht via SPH.

Geen zelfstandigenaftrek, startersaftrek en andere fiscale faciliteiten voor ondernemers.

 

Wel zelfstandigenaftrek, startersaftrek, vrijstelling voor 14% van de winst en andere fiscale faciliteiten voor ondernemers.

  

 

Wij merken op dat een waarnemer in z’n algemeenheid netto meer te besteden heeft dan een HIDHA. Dat komt door de werking van de ondernemersfaciliteiten, zoals o.a. de zelfstandigenaftrek en de MKB winstvrijstelling van 14% over de winst. Ook bouwt een waarnemer meer pensioen op bij het SPH. Hou wel rekening met het feit dat de pensioenpremie als waarnemer iets meer bedraagt dan gemiddeld 10% van de omzet. Daarnaast is sprake van een groot verschil in toetsingsinkomen voor de toeslagen. Bij iemand in loondienst wordt voor de toeslagen in de basis uitgegaan van het bruto loon, terwijl bij een waarnemer wordt uitgegaan van belastbare winst. Bij een waarnemer wordt in feite uitgegaan van een lager toetsingsinkomen voor de toeslagen, waardoor men meer toeslag zou kunnen krijgen (bijvoorbeeld: kinderopvangtoeslag.


Maar let op! Fiscaliteit en het financiële plaatje mogen vanzelfsprekend niet alleen leidend zijn bij uw keuze. Andere overwegingen zijn ook van belang, zoals garantie voor het inkomen, eigen praktijk opbouwen, rompslomp van een eigen praktijk, verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid, gezagsverhouding, werktijden, ‘nee’ kunnen zeggen, flexibiliteit (vrije tijd). De belangrijkste vraag is dan nog wel de volgende: wat past het beste bij jou?

Deel:

Uw adviseur:

Mr. Jacqueline van Eekelen RB

Mr. Jacqueline van Eekelen RB

Fiscaal jurist

Het meeste plezier beleef ik aan het goede en persoonlijke contact met mijn cliënten. Al ruim 20 jaar help ik fysiotherapeuten, dierenartsen, huisartsen, tandartsen,en andere...

Mail mij >

Nieuwsbrief