Automotive worstelt met marges

vrijdag 7 juni 2019 08:14
Terug naar nieuws
Automotive worstelt met marges
Ondanks de stijging van de verkoop van nieuwe personenauto’s heeft de automotive een matig jaar achter de rug. De omzetgroei kwam in 2018 met ruim 2% beduidend lager uit dan de ruim 10% in 2017 en het landelijk gemiddelde van bijna 10%.

De winst groeide met iets meer dan 4%, tegenover ruim 22% in 2017. Ook hiermee bleef de automotive ver achter bij de rest van het mkb, waar de winstgroei met ruim 16% toenam. Maar liefst de helft van de autobedrijven zag de winst vorig jaar afnemen. Verder is de groei van de brutomarge meer dan gehalveerd. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2019, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.

Reparatiesegment ziet winst kelderen

am net als een jaar eerder met ongeveer 15% toe. Tegelijkertijd daalden de langlopende schulden met 3,5%, waar in 2017 nog een stijging van bijna 11% uit de bus kwam.

Investeren in vernieuwing

De autobranche lijkt nog geen goed antwoord te hebben op structurele veranderingen, zoals technologische ontwikkelingen en de komst van nieuwe marktpartijen, die de bedrijfsmodellen en de marges onder druk zetten. Een ander punt van aandacht is het tekort aan vakmensen. Daarnaast zijn onderwerpen als milieu, veiligheid en overheidsmaatregelen van grote invloed op de verdienmodellen. Harry Marissen, bestuurslid van SRA: “Om niet weg te zakken, zullen autobedrijven moeten vernieuwen, bijvoorbeeld wat betreft dienstverlening, samenwerking en klantenbinding.”