Gebruikelijk loon dga € 45.000 of lager?

maandag 1 juli 08:36
Terug naar nieuws
Gebruikelijk loon dga € 45.000 of lager?
Als dga bent u verplicht een gebruikelijk loon uit uw bv op te nemen. Er zijn hiervoor duidelijke richtlijnen, waar u onder bepaalde voorwaarden van af mag wijken. Zo gelden er marges waarbinnen het loon moet blijven. Hoe zit dit?

Gebruikelijk loon

Als dga moet u minstens een gebruikelijk loon uit uw bv opnemen. Dit is per jaar in beginsel het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking óf
  • het hoogste loon van de werknemers die bij een van uw bv's in dienst zijn óf
  • € 45.000.

Let op! Als u aannemelijk kunt maken dat een lager loon voor een vergelijkbare functie gebruikelijk is in de situatie waarbij het niet gaat om een dga, mag u van dit lagere loon uitgaan.

Bewijslast

ikelijk loon opgenomen van ruim € 13.000. De inspecteur ging hiermee niet akkoord en ging uit van een gebruikelijk loon van ruim € 35.000. De dga was van mening dat in dat geval ook een marge van 25% moest gelden, maar de rechters deelden deze mening niet. De navordering bleef dan ook in stand.

Heeft u vragen over de berekening van uw gebruikelijk loon, neem dan contact met ons op.

Nieuwsbrief