Special Miljoenennota

Van A.M.C. (Annemiek) van der Elstmaandag 7 oktober 14:15
Terug naar nieuws
Special Miljoenennota

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de Miljoenennota 2020 en dus ook het Belastingplan 2020. In de kabinetsplannen voor de komende jaren valt op dat de regering inzet op het verlagen van lasten op arbeid, het tegengaan van belastingontwijking en -ontduiking, een goed Nederlands vestigingsklimaat en een groener en beter uitvoerbaar belastingstelsel.

Lees verder: /media/upload/files/Special-Miljoenennota-2020-PDF%20(1).pdf

Behoeft u verdere informatie naar aanleiding van deze special, neemt u dan contact met onze adviseurs op. 

Artikel door:

A.M.C. (Annemiek) van der Elst

A.M.C. (Annemiek) van der Elst

Senior ondernemersadviseur FFP CFP®

Als ondernemersadviseur en financieel planner help ik u met de vraagstukken die bij (uw onderneming) spelen. Dit kan onder andere gaan om maatschapsvorming, goodwillbepaling, declaratieonderzoek,...

Mail mij >

Nieuwsbrief