Hof: beperkte afschrijving mestsilo en strooiselhok

woensdag 13 november 08:39
Terug naar nieuws
Hof: beperkte afschrijving mestsilo en strooiselhok
Als ondernemer mag u afschrijven op uw bedrijfsmiddelen. Voor gebouwen geldt hiervoor een beperking. Die geldt ook voor de bij het gebouw horende ‘aanhorigheden’. Maar wat verstaat het hof in Den Bosch hieronder?

Beperkt afschrijven op gebouwen

U mag als ondernemer beperkt afschrijven op uw gebouwen. Als ondernemer in de inkomstenbelasting geldt voor gebouwen die u zelf gebruikt, een beperking tot maximaal 50% van de WOZ-waarde. Ondernemingen in de vennootschapsbelasting, zoals bv’s, mogen in beginsel afschrijven tot 100% van de WOZ-waarde.

Let op! De beperking qua afschrijven geldt ook voor de ondergrond en de aanhorigheden. Voor het gerechtshof in Den Bosch kwam onlangs de vraag aan de orde wat we hier precies onder moeten verstaan.

Agrarisch bedrijf

zaak tot de conclusie dat de betreffende bouwwerken een aanhorigheid zijn, zodat er ook beperkt op kan worden afgeschreven.

Erfverharding

Volgens het hof behoort zelfs de erfverharding tot het gebouw, aangezien het voor het bedrijf van belang is dat de gebouwen bereikbaar zijn.

Heeft u vragen over het afschrijven op gebouwen, neem dan contact met ons op.

 

Nieuwsbrief