VAR-verklaring wordt Beschikking geen loonheffingen

Van Simon van Veelendinsdag 30 september 2014
Terug naar nieuws
VAR-verklaring wordt Beschikking geen loonheffingen

De huidige VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) heeft zijn langste tijd gehad. De verklaring gaat verdwijnen en wordt vervangen door de Beschikking geen loonheffingen. De aanvraag van een beschikking gaat straks via een webmodule en opdrachtgevers worden medeverantwoordelijk voor de vraag of sprake is van een dienstbetrekking.

Let op! De Beschikking geen loonheffingen is nog niet definitief. Op maandag 22 september is hiervoor een wetsvoorstel ingediend. De Tweede en Eerste Kamer moeten dus nog instemmen met de vervanging van de VAR.

Beschikking geen loonheffingen

Op dit moment zijn er vier verschillende VAR's:

1. VAR-loon
2. VAR-dga
3. VAR-row (resultaat uit overige werkzaamheden)
4. VAR-wuo (winst uit onderneming)

Alle vier de VAR's worden straks vervangen door één beschikking: de Beschikking geen loonheffingen. De beschikking geeft een oordeel of de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kwalificeert als dienstbetrekking. Zo ja, dan moet u als opdrachtgever dus loonbelasting en premies afdragen.

Webmodule

Voor het aanvragen van deze beschikking is een webmodule in ontwikkeling. Na het invullen van een aantal vragen ziet de aanvrager direct hoe de Belastingdienst de ingevoerde gegevens over de arbeidsrelatie met een opdrachtgever beoordeelt.

Tip: Het duurt nog minimaal enkele maanden voordat de Beschikking geen loonheffingen definitief is. Tot die tijd is de VAR voor 2014 ook nog in 2015 geldig. Maakt u gebruik van een VAR dan hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen, mits u hetzelfde werk onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden blijft doen.

Bron: countus.nl

Artikel door:

Simon van Veelen

Simon van Veelen

Belastingadviseur

Ik ben werkzaam bij Countus Seres werkzaam als belastingadviseur. Ik verzorg aangiften inkomstenbelasting en omzetbelasting en natuurlijk doe ik (voorbereidend) advieswerk. De...

Mail mij >

Nieuwsbrief