2 miljard euro extra krediet voor het mkb

Van Paul Fransen RAdonderdag 9 april 2015
Terug naar nieuws
2 miljard euro extra krediet voor het mkb

Nederlandse pensioenfondsen, verzekeraars en banken gaan - in de komende drie jaar - 2 miljard euro extra investeren in het Nederlandse mkb. Hiervoor richt de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) twee investeringsfondsen op. Het ministerie van Economische Zaken ondersteunt dit private initiatief van institutionele beleggers en stelt garanties beschikbaar.

Twee fondsen

De twee fondsen zijn het Achtergestelde Leningen Fonds (ALF) en het Bedrijfsleningen Fonds (BLF). Met het ALF kunnen mkb-ondernemers met een beperkt eigen vermogen tóch leningen tussen de 150.000 euro en 5 miljoen euro aantrekken. Met het BLF kunnen banken leningen van 10 miljoen tot maximaal 25 miljoen euro verstrekken aan bedrijven, ook als banken al een relatief groot aandeel in een bedrijf of sector hebben. Institutionele beleggers investeren 800 miljoen euro in deze fondsen. Door samenwerking met banken ontstaat de mogelijkheid voor 2 miljard aan extra kredietverlening.

Brug tussen institutionele beleggers en kredietbehoefte individuele ondernemers

Zonder de fondsen van de NLII is het voor institutionele beleggers minder aantrekkelijk om in het mkb te investeren. De NLII slaat een brug tussen institutionele beleggers die op grote schaal investeren én de kredietbehoefte van individuele ondernemers. Investeerders in de fondsen zijn onder meer Aegon, Nationale-Nederlanden en de Pensioenfondsen PGB en Metaal & Techniek.

Garantstelling en initiatief ministerie EZ

De garantstelling van EZ voor het Achtergestelde Leningenfonds is onderdeel van het aanvullend actieplan mkb-financiering. Hiermee werkt het kabinet aan verbetering van de kredietverlening. Vanaf 2009 is er dankzij de financiële instrumenten van de overheid meer dan 9 miljard aan extra kredietverlening mogelijk gemaakt.

Volgens minister Henk Kamp is de oprichting van de eerste twee fondsen een belangrijke stap om de Nederlandse economie structureel te versterken. "Ondernemers kunnen hierdoor eerder de benodigde financiering aantrekken om te investeren in nieuwe producten en dienstverlening. Dat leidt tot banen en hogere economische groei." Namens het kabinet nam hij het initiatief om gesprekken aan te gaan met institutionele beleggers, wat leidde tot de oprichting van de NLII.

 

Bron:www.countus.nl

Artikel door:

Paul Fransen RA

Paul Fransen RA

Registeraccountant

Ik ben binnen Countus Seres werkzaam als accountant en ondernemersadviseur met een boeiende mix van cliënten in zowel de profit als de non profitsector en in zowel het MKB als in de zorg.

Als...

Mail mij >

Nieuwsbrief