Onderhandelingen Cao Huisartsenzorg opgeschort

Van Mr. Henk Perdok RBdonderdag 9 april 2015
Terug naar nieuws
Onderhandelingen Cao Huisartsenzorg opgeschort

De onderhandelingen om te komen tot een nieuwe cao voor de medewerkers in de huisartsenzorg zijn opgeschort. De reden hiervoor is dat partijen nog te ver uit elkaar liggen over een aantal belangrijke onderwerpen, zoals het leeftijdsgebonden extra verlof, het scholingsrecht bij kleine contracten en de loonstijging. Zolang er geen nieuwe cao is, blijven de afspraken uit de cao 2014 van kracht.
 

Lees het volledige artikel

Bron: www.lhv.nl

Nieuwsbrief