Fiscale regelingen voor gezonder personeel

maandag 11 maart 08:28
Terug naar nieuws
Fiscale regelingen voor gezonder personeel
Bij duurzaamheid denkt u waarschijnlijk niet in de eerste plaats aan uw personeel. Toch bent u er als werkgever behoorlijk bij gebaat als uw personeel goed in z'n vel zit. Daarom zijn er fiscale faciliteiten om dit te ondersteunen.

Arbowet

De Arbowet schrijft voor welke verplichtingen u als werkgever heeft, zoals een veilige werkplek. Voorzieningen op grond van deze verplichtingen zijn vrijgesteld van belasting. Het maakt niet uit of u de voorziening vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt.

Let op! Als voorwaarde is gesteld dat u de werknemer geen bijdrage mag vragen, anders vervalt de vrijstelling.

Wat valt er allemaal onder?

n weer aanleiding om te proberen te stoppen met roken. Een dergelijke cursus mag u ook belastingvrij vergoeden of verstrekken. Ook deze moet onderdeel uitmaken van uw arboplan.

Fitness

Fitness op de werkplek is ook belastingvrij. Onder het begrip werkplek verstaat de fiscus iedere plek waar u volgens de Arbowet verantwoordelijk voor bent.

Belast of via de werkkostenregeling

Andere voorzieningen in het kader van de gezondheid zijn wel belast voor de werknemer, zoals een abonnement voor de sportschool of toegangskaarten tot een wellnesscentrum. Dergelijke voorzieningen kunt u wel onderbrengen in de werkkostenregeling.

Let op! Volgens de werkkostenregeling mag u in 2019 1,2% van de loonsom besteden aan vergoedingen en verstrekkingen voor uw personeel. Ze blijven voor hen onbelast. Boven deze grens ook, maar dan betaalt u als werkgever wel 80% eindheffing.

Heeft u vragen over de fiscale tips, neem dan contact met ons op.